top of page

Cancelled: Laup nao de Körsdaag!

‘Drie keer is scheepsrecht’ gaat voor ons in dit bizarre jaar niet op. Na het helaas moeten cancelen van eerdere activiteiten wilden we aan het einde van dit, door corona gedomineerde, jaar toch nog iets organiseren voor Maasbree en omstreken. Een (coronaproof) puzzelwandeltocht voor jong en oud, met inachtneming van de toegestane groepsgrootte, stond volledig in de steigers voor derde Kerstdag, zondag 27 december. Zeer teleurgesteld, maar ook met begrip voor de moeilijke keuzes die de bevoegdheden moeten maken in deze tijden, moeten we helaas mededelen dat ‘Laup nao de Körsdaag!’ geen doorgang kan vinden. Uit navraag bij onze gemeente blijkt dat tot en met 19 januari géén evenementen of activiteiten, dus ook geen puzzel- of wandeltochten, georganiseerd mogen worden.

Met een schuin oog naar 2021 kijken

Vooralsnog staat op 3 april 2021 de eerste échte dorpsquiz ‘Laup nao de pômp’ gepland. Wat 2020 ons heeft geleerd is dat we niet in de toekomst kunnen kijken, we houden daarom rekening met alle scenario’s, óók het scenario dat 3 april toch nog te snel zal zijn. Wij blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen, zodra er met zekerheid een besluit gemaakt kan worden, iedereen hierover informeren.


Tot slot

Tot slot willen we onze dank uitspreken aan de vrijwilligers die tot drie keer toe zich ingespannen hebben om een evenement op touw te zetten. Onze sponsoren die ons nog steeds blijven steunen en natuurlijk ook de teams, die na hun inschrijving begin dit jaar nog altijd geduldig blijven wachten op de eerste dorpsquiz van Maasbree. Duizendmaal dank voor jullie steun, hulp en geduld!

Wij laten ons niet uit het veld slaan, die dorpsquiz komt er, het is alleen de vraag wanneer…
Comments


bottom of page